November 24, 2021

Nieuwe tijden – nieuwe fiscale privileges – de topatleten vallen extra in de prijzen

Dat België een land is met torenhoge belastingen en sociale bijdragen, hoeven we aan niemand nog uit te leggen. Op dit vlak behoren we tot de […]
November 4, 2021

Belgian expatriate tax regime – important changes were announced

Belgium has a long tradition of applying a special tax regime to foreign executives and researchers, who are assigned to Belgium to work for a Belgian […]
October 28, 2021

Een onnodige obsessie: veel te grote batterijen in elektrische wagens

Met de opkomst van de intussen teloorgegane dieselwagens, ontstond er ook een obsessie rond het rijbereik van personenwagens. De magische 1.000 km grens kon worden overschreden. […]
October 21, 2021

Belgische belasting van onroerende inkomsten in hoofde van niet-inwoners

De Belgische fiscus is begonnen met het contacteren van personen, die in het buitenland wonen en die onroerende goederen in België bezitten. Vele van hen vallen […]
September 8, 2021

Het werkstaatprincipe – wat komt er na COVID?

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis sloten België en 4 buurlanden specifieke akkoorden af om werknemers de mogelijkheid te bieden om zonder negatieve fiscale gevolgen van […]
July 9, 2021

Niet gehuwden met kinderen – wees fiscaal bijzonder alert

Eén van de belangrijkste belastingverminderingen voor gezinnen in België betreft deze voor kinderen ten laste. Omdat de vermindering wordt berekend afhankelijk van het belastbaar inkomen van […]