November 7, 2020

Welcome to the Honda e

A milestone move for ICHIBAN Consult mobility. With the upcoming wave of electric vehicles, the decision was taken to move from a car with an internal […]
October 26, 2020

Hersenspinsels rond spin-offs

Het lijkt erop dat de Belgische wetgever het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor niets heeft gewijzigd. Ook de Administratie schijnt het fiscale noorden wat te zijn […]
October 16, 2020

Vergetelheid in de belastingaangifte met grote gevolgen.

Het komt regelmatig voor. Een persoon dient tijdige belastingaangiftes in, waarbij een aantal rubrieken niet worden ingevuld, terwijl er attesten in bijlage worden toegevoegd voor fiscale […]
October 15, 2020

Iedereen ambtenaar FOD Financiën?

Binnenkort moeten de aangiftes niet-inwoners natuurlijke personen worden ingediend. Op zich niet altijd evident omdat de belasting niet-inwoners vol valkuilen en wolfsijzers zit. Het al dan […]
April 29, 2020

Grensoverschrijdend werken en COVID – we volgen het op de voet

Meer en meer werkgevers en hun medewerkers worden geconfronteerd met de mogelijke fiscale impact van thuiswerk in situaties waarin de werknemer in normale omstandigheden over de […]
April 9, 2020

Covid-19 en internationale tewerkstelling

Gezondheid en werkorganisatie zijn momenteel de thema’s van de dag. Jammer genoeg betekent dit niet dat er plotseling geen belastingen meer bestaan. De recente maatregelen inzake […]