September 8, 2023

Fiscaal klimaat in crisis? Gaat het enkel over de auteursrechten?

Regelmatig komt het Belgisch fiscaal fiscaal klimaat aan bod in de media. De kwaliteit van dit klimaat wordt her en der in vraag gesteld en zou […]
June 5, 2023

Zeevarenden – welk land is heffingsbevoegd? Men kan een schip soms op meerdere manieren bekijken.

Personen, die met hun gezin in België wonen, en die hun beroepsactiviteit uitoefenen op zee kunnen geconfronteerd worden met een complexe internationale belastingproblematiek. Omdat ze in […]
May 4, 2023

De burgerlijke staat van de belastingplichtige – toch vaak fout en de computer kan het dan niet aan

U hebt het waarschijnlijk (nog) niet gemerkt. Er werd dit jaar een kleine wijziging doorgevoerd aan het Belgische aangifteformulier in de personenbelasting. Naar aanleiding hiervan verdiepen […]
March 14, 2023

Aangifte personenbelasting – nieuwe termijnen

Wijziging van de indieningstermijnen vanaf inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) De termijnen voor het indienen van de jaarlijkse belastingaangifte zijn vaak een bron van onduidelijkheid voor de […]
February 23, 2023

Internationaal dubbel belast – wat nu gedaan?

2023 werd geopend met een vloedgolf aan belastingcontroles. Dit is enkel de verderzetting van een trend, die de laatste jaren steeds duidelijker begint te worden. Op […]
February 9, 2023

De belastingcontrole loopt en dan wordt het stil. Wat nu?

Een belastingcontrole begint doorgaans met een vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging van aangifte, gericht aan de belastingplichtige. Betrokkene wordt op die manier uitgenodigd […]