May 4, 2023

De burgerlijke staat van de belastingplichtige – toch vaak fout en de computer kan het dan niet aan

U hebt het waarschijnlijk (nog) niet gemerkt. Er werd dit jaar een kleine wijziging doorgevoerd aan het Belgische aangifteformulier in de personenbelasting. Naar aanleiding hiervan verdiepen […]
March 14, 2023

Aangifte personenbelasting – nieuwe termijnen

Wijziging van de indieningstermijnen vanaf inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) De termijnen voor het indienen van de jaarlijkse belastingaangifte zijn vaak een bron van onduidelijkheid voor de […]
February 23, 2023

Internationaal dubbel belast – wat nu gedaan?

2023 werd geopend met een vloedgolf aan belastingcontroles. Dit is enkel de verderzetting van een trend, die de laatste jaren steeds duidelijker begint te worden. Op […]
February 9, 2023

De belastingcontrole loopt en dan wordt het stil. Wat nu?

Een belastingcontrole begint doorgaans met een vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging van aangifte, gericht aan de belastingplichtige. Betrokkene wordt op die manier uitgenodigd […]
February 7, 2023

Nieuw aanslagjaar met kortere aangiftetermijnen – tijdig beginnen is de boodschap

Het aanslagjaar 2022 was behoorlijk zwaar. Voor veel cijferberoepers was het opnieuw een uitputtende eindspurt om alle aangiftes tijdig en kwalitatief opgemaakt en ingediend te krijgen. […]
February 6, 2023

Buitenlandse onroerende inkomsten – soms toch in de greep van de Belgische fiscus?

België heeft met tal van landen een overeenkomst afgesloten ter voorkoming van internationale dubbele belasting of belastingvermijding, doorgaans aangeduid als ‘dubbelbelastingverdrag’ (DBV). In de meeste verdragen […]