November 27, 2023

Digital relations with the tax authorities – a new direction is taken

Belgium is proud to have been rather quick in rolling out multiple digital applications to citizens in general and taxpayers more specifically. In this article we […]
September 8, 2023

Fiscaal klimaat in crisis? Gaat het enkel over de auteursrechten?

Regelmatig komt het Belgisch fiscaal fiscaal klimaat aan bod in de media. De kwaliteit van dit klimaat wordt her en der in vraag gesteld en zou […]
June 5, 2023

Zeevarenden – welk land is heffingsbevoegd? Men kan een schip soms op meerdere manieren bekijken.

Personen, die met hun gezin in België wonen, en die hun beroepsactiviteit uitoefenen op zee kunnen geconfronteerd worden met een complexe internationale belastingproblematiek. Omdat ze in […]
May 4, 2023

De burgerlijke staat van de belastingplichtige – toch vaak fout en de computer kan het dan niet aan

U hebt het waarschijnlijk (nog) niet gemerkt. Er werd dit jaar een kleine wijziging doorgevoerd aan het Belgische aangifteformulier in de personenbelasting. Naar aanleiding hiervan verdiepen […]
April 3, 2023

Inkomen bij verdrag vrijstellen, het blijft een eeuwig twistpunt

De Belgische belastingdienst stelt zich niet meteen toegeeflijk op indien een belastingplichtige beroep wenst te doen op een belastingverdrag om bepaalde inkomsten in België vrij te […]
March 14, 2023

Aangifte personenbelasting – nieuwe termijnen

Wijziging van de indieningstermijnen vanaf inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) De termijnen voor het indienen van de jaarlijkse belastingaangifte zijn vaak een bron van onduidelijkheid voor de […]