October 19, 2021

An impossible task: get a non-resident tax form in Belgium

A simple story: you live with your family outside Belgium, and for some reason need to file a Belgian non-resident tax return in Belgium. How difficult […]
September 20, 2021

Werken in het buitenland – overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting worden soms (onterecht?) buiten spel gezet

Als men gaat werken in het buitenland, zonder het land te verlaten, dient gekeken te worden naar de internationale belastingverdragen, die België met tal van landen […]
August 9, 2021

Belgian tax authorities systematically disregard taxpayer family status

The Belgian tax authorities are on their way to collect a generous amount of tax disputes. One can expect that EU authorities will sooner or later […]
July 9, 2021

Niet gehuwden met kinderen – wees fiscaal bijzonder alert

Eén van de belangrijkste belastingverminderingen voor gezinnen in België betreft deze voor kinderen ten laste. Omdat de vermindering wordt berekend afhankelijk van het belastbaar inkomen van […]
July 6, 2021

Heb je de aangifte wel juist ingediend?

Oei, er is een foutje in mijn belastingaangifte geslopen