February 12, 2020

Belastingvrijstelling interest buitenlandse spaarboekjes – Hof van Beroep Antwerpen roert zich in de discussie

Zoals reeds gemeld werd in ons artikel van 22 juni 2017 is het fiscaal gunstregime van het  gereglementeerde spaarboekje een onderdeel van de Belgische fiscale folklore […]
January 22, 2020

Portugal planning to tax immigrating pensioners

Tax treaties have been signed between Portugal and other countries of the European Economic Area. These treaties mostly follow the standard OECD tax treaty model and […]
April 10, 2019

Ken uw belasting: personenbelasting of belasting van niet-inwoners – ook voor de FOD Financiën

Een individu kan in België belastbaar zijn in de personenbelasting dan wel in de belasting van niet-inwoners. De personenbelasting is van toepassing op rijksinwoners, daar waar […]
April 4, 2019

Belgian resident tax return for income of 2018 (tax year 2019) – avoid the new mine fields

Completing a Belgian resident income tax return can be a big challenge. Every year, this challenge becomes more complex as new rules and formalities are introduced. […]
February 18, 2019

Remuneration, received by Belgian employees from affiliated foreign companies – reporting on fiches 281 and withholding tax obligations

Recently, changes were made to Belgian tax law, which are of particular importance to companies that are part of an international group. The authorities have noticed […]
February 14, 2019

Bezoldigingen vanwege verbonden buitenlandse  vennootschappen – rapportering op fiches 281 en inhouding van de bedrijfsvoorheffing

Recent werden er fiscale wetswijzigingen goedgekeurd, die van bijzonder belang zijn voor ondernemingen, die deel uitmaken van een internationale groep. Vastgesteld werd dat er aan in […]