November 24, 2021

Nieuwe tijden – nieuwe fiscale privileges – de topatleten vallen extra in de prijzen

Dat België een land is met torenhoge belastingen en sociale bijdragen, hoeven we aan niemand nog uit te leggen. Op dit vlak behoren we tot de […]
October 28, 2021

Een onnodige obsessie: veel te grote batterijen in elektrische wagens

Met de opkomst van de intussen teloorgegane dieselwagens, ontstond er ook een obsessie rond het rijbereik van personenwagens. De magische 1.000 km grens kon worden overschreden. […]
October 21, 2021

Belgische belasting van onroerende inkomsten in hoofde van niet-inwoners

De Belgische fiscus is begonnen met het contacteren van personen, die in het buitenland wonen en die onroerende goederen in België bezitten. Vele van hen vallen […]
September 20, 2021

Werken in het buitenland – overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting worden soms (onterecht?) buiten spel gezet

Als men gaat werken in het buitenland, zonder het land te verlaten, dient gekeken te worden naar de internationale belastingverdragen, die België met tal van landen […]
September 8, 2021

Het werkstaatprincipe – wat komt er na COVID?

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis sloten België en 4 buurlanden specifieke akkoorden af om werknemers de mogelijkheid te bieden om zonder negatieve fiscale gevolgen van […]
August 9, 2021

Belgian tax authorities systematically disregard taxpayer family status

The Belgian tax authorities are on their way to collect a generous amount of tax disputes. One can expect that EU authorities will sooner or later […]