April 29, 2020

Grensoverschrijdend werken en COVID – we volgen het op de voet

Meer en meer werkgevers en hun medewerkers worden geconfronteerd met de mogelijke fiscale impact van thuiswerk in situaties waarin de werknemer in normale omstandigheden over de […]
April 27, 2020

The tax treaty with Japan – impact on individuals

A new tax treaty was signed between Belgium and Japan on 12 October 2016. Tax treaties do not immediately enter into force, and we had to […]
April 15, 2020

Applying tax treaties – counting the work days

The question on how to apply article 15 of the OECD tax treaties during the current period of forced working at home is a big concern […]
April 9, 2020

Covid-19 en internationale tewerkstelling

Gezondheid en werkorganisatie zijn momenteel de thema’s van de dag. Jammer genoeg betekent dit niet dat er plotseling geen belastingen meer bestaan. De recente maatregelen inzake […]
March 30, 2020

Corona crisis may disrupt the application of international tax rules

The recent outbreak of the Corona crisis may have a significant impact on the overall income tax situation of individuals, who were either sent by their […]
April 10, 2019

Ken uw belasting: personenbelasting of belasting van niet-inwoners – ook voor de FOD Financiën

Een individu kan in België belastbaar zijn in de personenbelasting dan wel in de belasting van niet-inwoners. De personenbelasting is van toepassing op rijksinwoners, daar waar […]