April 10, 2019

Ken uw belasting: personenbelasting of belasting van niet-inwoners – ook voor de FOD Financiën

Een individu kan in België belastbaar zijn in de personenbelasting dan wel in de belasting van niet-inwoners. De personenbelasting is van toepassing op rijksinwoners, daar waar […]
April 4, 2019

Belgian resident tax return for income of 2018 (tax year 2019) – avoid the new mine fields

Completing a Belgian resident income tax return can be a big challenge. Every year, this challenge becomes more complex as new rules and formalities are introduced. […]
January 15, 2019

Proving your business travel to the Belgian tax authorities – myTaxLocator facilitates your life

The number of employees, who carry out their day to day professional activities outside Belgium is gradually increasing. Their foreign work days may significantly impact their […]
January 11, 2019

Nieuw jaar, nieuwe phishing

E-mails en internet vormen een onuitputtelijke inspiratiebron voor hedendaagse criminelen in hun betrachting om achteloze burgers en bedrijven ertoe aan te zetten gevoelige informatie en documenten […]
December 19, 2018

ICHIBAN wishes you a nice year-end and a good start of the new year

September 21, 2018

Als je bij de boswachter te rade gaat….

Dat de Belgische belastingen van jaar op jaar steeds ingewikkelder worden is reeds lang geweten. Veel belastingplichtigen zitten met de handen in het haar wanneer zij […]