News & Articles

November 24, 2021

Nieuwe tijden – nieuwe fiscale privileges – de topatleten vallen extra in de prijzen

Dat België een land is met torenhoge belastingen en sociale bijdragen, hoeven we aan niemand nog uit te leggen. Op dit vlak behoren we tot de […]
November 4, 2021

Belgian expatriate tax regime – important changes were announced

Belgium has a long tradition of applying a special tax regime to foreign executives and researchers, who are assigned to Belgium to work for a Belgian […]
October 28, 2021

Een onnodige obsessie: veel te grote batterijen in elektrische wagens

Met de opkomst van de intussen teloorgegane dieselwagens, ontstond er ook een obsessie rond het rijbereik van personenwagens. De magische 1.000 km grens kon worden overschreden. […]
October 21, 2021

Belgische belasting van onroerende inkomsten in hoofde van niet-inwoners

De Belgische fiscus is begonnen met het contacteren van personen, die in het buitenland wonen en die onroerende goederen in België bezitten. Vele van hen vallen […]
October 19, 2021

An impossible task: get a non-resident tax form in Belgium

A simple story: you live with your family outside Belgium, and for some reason need to file a Belgian non-resident tax return in Belgium. How difficult […]
September 20, 2021

Werken in het buitenland – overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting worden soms (onterecht?) buiten spel gezet

Als men gaat werken in het buitenland, zonder het land te verlaten, dient gekeken te worden naar de internationale belastingverdragen, die België met tal van landen […]