April 10, 2019

Ken uw belasting: personenbelasting of belasting van niet-inwoners – ook voor de FOD Financiën

Een individu kan in België belastbaar zijn in de personenbelasting dan wel in de belasting van niet-inwoners. De personenbelasting is van toepassing op rijksinwoners, daar waar […]
February 14, 2019

Bezoldigingen vanwege verbonden buitenlandse  vennootschappen – rapportering op fiches 281 en inhouding van de bedrijfsvoorheffing

Recent werden er fiscale wetswijzigingen goedgekeurd, die van bijzonder belang zijn voor ondernemingen, die deel uitmaken van een internationale groep. Vastgesteld werd dat er aan in […]
February 12, 2019

Taks op effectenrekeningen

10 maart 2018 is een memorabele datum in de Belgische fiscaliteit. Op die dag werd er immers de eerste formele vermogensbelasting ingevoerd onder de vorm van […]
January 22, 2019

Bij verdrag vrijgesteld buitenlands inkomen in conflict met Belgische fiscale voordelen

Reeds sinds het Schumacker arrest van 14 februari 1995 en het arrest De Groot 12 december 2002, allebei van het Europees Hof van Justitie is er […]
January 11, 2019

Nieuw jaar, nieuwe phishing

E-mails en internet vormen een onuitputtelijke inspiratiebron voor hedendaagse criminelen in hun betrachting om achteloze burgers en bedrijven ertoe aan te zetten gevoelige informatie en documenten […]
December 14, 2018

Onbekend en onbemind: de effectenrekeningentaks

Op 10 maart 2018 is de jaarlijkse taks op effectenrekeningen van natuurlijke personen in werking getreden. Deze taks is wat minder gekend onder het brede publiek […]