March 2, 2021

Thuis werken en kostenvergoedingen – toch niet altijd zo evident

De fiscus heeft onlangs een nieuwe circulaire bekendgemaakt over de regeling voor onbelaste onkostenvergoedingen voor thuiswerk en het ter beschikking stellen van kantoormeubilair. Deze regeling is […]
December 28, 2020

Season’s Greetings 2021

Our best wishes to clients, suppliers and colleagues for the upcoming 2021. Next year, things can only get better…
November 7, 2020

Welcome to the Honda e

A milestone move for ICHIBAN Consult mobility. With the upcoming wave of electric vehicles, the decision was taken to move from a car with an internal […]
October 26, 2020

Hersenspinsels rond spin-offs

Het lijkt erop dat de Belgische wetgever het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor niets heeft gewijzigd. Ook de Administratie schijnt het fiscale noorden wat te zijn […]
October 16, 2020

Vergetelheid in de belastingaangifte met grote gevolgen.

Het komt regelmatig voor. Een persoon dient tijdige belastingaangiftes in, waarbij een aantal rubrieken niet worden ingevuld, terwijl er attesten in bijlage worden toegevoegd voor fiscale […]
October 15, 2020

Iedereen ambtenaar FOD Financiën?

Binnenkort moeten de aangiftes niet-inwoners natuurlijke personen worden ingediend. Op zich niet altijd evident omdat de belasting niet-inwoners vol valkuilen en wolfsijzers zit. Het al dan […]