November 4, 2020

Inefficiëntie nu ook in vervolgverhaal

Het inkomstenjaar 2019 is al lang achter de rug en we leven stilaan in de aanloop naar het jaareinde. Als fiscale raadgevers wacht ons nog een […]
October 26, 2020

Hersenspinsels rond spin-offs

Het lijkt erop dat de Belgische wetgever het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor niets heeft gewijzigd. Ook de Administratie schijnt het fiscale noorden wat te zijn […]
October 16, 2020

Vergetelheid in de belastingaangifte met grote gevolgen.

Het komt regelmatig voor. Een persoon dient tijdige belastingaangiftes in, waarbij een aantal rubrieken niet worden ingevuld, terwijl er attesten in bijlage worden toegevoegd voor fiscale […]
October 15, 2020

Iedereen ambtenaar FOD Financiën?

Binnenkort moeten de aangiftes niet-inwoners natuurlijke personen worden ingediend. Op zich niet altijd evident omdat de belasting niet-inwoners vol valkuilen en wolfsijzers zit. Het al dan […]
July 1, 2020

Taxation of cross-border employment during the COVID-19 crisis – recent developments and thoughts

In this article, we provide an update on the measures, taken by the tax authorities to cope with the impact on the travel restrictions for employees, […]
April 29, 2020

Grensoverschrijdend werken en COVID – we volgen het op de voet

Meer en meer werkgevers en hun medewerkers worden geconfronteerd met de mogelijke fiscale impact van thuiswerk in situaties waarin de werknemer in normale omstandigheden over de […]